Hjälpmedel i form av arbetsbord på industri

arbetsbordVad man klassar som arbetsbord beror på var man arbetar och vad man har för arbetsuppgifter. Oavsett situation är funktionen viktigt att satsa på kvalitet och på ett Emmegi arbetsbord.
Bordet ska vara ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Det är viktigt att det klarar av de påfrestningar som det utsätts för och att det är enkelt att rengöra. Arbetar man i en någorlunda öppen verksamhet kan utseendet ha en viss betydelse, hur lokaler ser ut och är möblerade kommer att sända ut signaler om företaget. Har man regelbundna kundbesök vill man kunna visa upp en strukturerad verksamhet som är välmående, detta ger förtroende och kan leda till nya eller fortsatta affärer.

Hur lokalen och interiörerna ser ut är till viss del också viktigt för personalen, de ska kunna trivas med sin arbetsplats och uppleva det som en stimulerande miljö som inte är onödigt stressande. Det är något som både verksamhet och personalen tjänar på. Det underlättar om borden man använder är någorlunda mobila, då kan man enklare anpassa lokaliseringen av bordet efter verksamheten och på så sätt skapa dynamik.

Arbetsbord och arbetsställning påverkar hälsan

Ser man det ur ett hälsoperspektiv är arbetsbordet viktigt för den enskilde individen. Bordet ska fungera som avlastning och underlätta för personalen. Det som rekommenderas är att man bör variera sin arbetsställning så mycket som möjlig, detta minskar risk för förslitningsskador och arbetsskador. Ska man hårdra det bör man stå så mycket som möjligt för att vara rädd om sin rygg, detta göra att ett arbetsbord där man kan reglera höjden på är det bästa och egentligen självklara valet.

Behöver man sitt emellan åt är det bra att ha en stol där man får en naturlig position och inte belastar ryggen på fel sätt. Eftersom man bör kunna nå golvet med fötterna ska även stolens höjd vara reglerbar, detta då alla är olika långa.