Varför är brandskyltar viktiga?

Det är viktigt att installera brandskyltar på arbetsplatser, skolor och offentliga byggnader för att ge enkel visuell vägledning så att människor snabbt kan identifiera var nödutgångar, larm och utrustning finns. Brandskyltar brukar komma med en grön bakgrund som indikerar brandutrymningsvägar, nödutgångar och uppsamlingsplatser och skyltar med en röd bakgrund som identifierar och visar placeringen av brandsläckningsutrustning och larmaktiverings-punkter.

Det finns också vissa brandskyltar som även inkluderar ytterligare information om användningen av utrustningen, särskilt när det gäller brandsläckare som har särskilda användningskrav. Andra brandskyltar brukar placeras runt brandlarms-punkter som kan ge information om vad man ska göra i händelsen av en brand. Dessa typer av brandskyltar brukar variera något i sitt utseende eftersom de erbjuder specifika instruktioner för en byggnad, men de flesta följer ett standardiserat format. Det är även bra att ha belysta brandskyltar under en brand som tar ut byggnadens belysning.

Vad används man brandskylt till?

Brandskyltar används för att visa alternativa utrymningsvägar för att avsluta en byggnad i händelse av brand. De är vanligtvis placerade ovanför en brandutrymningsdörr där de syns tydligt. I stora byggnader eller fabriker är placeringen av brandutrymningsdörrar inte omedelbart uppenbara, med de kan inkludera ”exit”-skyltar med pilar som placeras vid punkter runt byggnader för att rikta människor längs en flyktväg mot brandutrymningsdörrar. Branddörrar har ofta skjutstänger, så ytterligare brandskyltar kan hittas på dörren för att instruera människor att driva dörren under en brand.

I vissa fall kan brandutrymningsdörrar vara belägna i ett område som enkelt kan bli blockerade. Därför är extra skyltning nödvändig för att informera användarna att hålla utvägen klar vid alla tidpunkter. Dessa bör placeras på båda sidor av dörren för att säkerställa att brandutrymningsdörren kan fungera ordentligt om det behövs och att skyltarna är vita skrivna på en blå bakgrund.